vat dung nha may+

Nhà máy của bạn không thể thiếu những vật dụng gì?