LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ đến Nhanh Nhanh theo thông tin bên dưới:

Thông tin Người Nhật

一柳 大輔 (Daisuke Ichiyanagi)(Mr.)
E Mail : ichiyanagi@nhanhnhanhco.com
Mobile :+84 767026970

Thông tin Người Việt

Truong Quang Thanh
E Mail:thanh@nhanhnhanhco.com
TEL:+84 902 518 550

Bản đồ

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Địa chỉ: Số 37, Đường số 7, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : +84-28- 3722 8878

Google Mapで地図を開く:http://bit.ly/mapNhanhNhanh

Bản đồ hướng dẫn đường đi đến công ty:

©2022 QUICK QUICK CO.,LTD.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?