028 3722 8878

kinhdoanh@nhanhnhanhco.com

Số 37, Đường số 7, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM

Contact Us

Please feel free to contact us.

<Japanese Desk>

Daisuke Ichiyanagi
E Mail : ichiyanagi@nhanhnhanhco.com
Mobile :+84 767026970

<Vietnamese Desk>

Truong Quang Thanh
E Mail:thanh@nhanhnhanhco.com
TEL:+84 902 518 550

Map

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Address: Số 37, Đường số 7, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone:+84-28-6284-1159

Open with Google Maps:
http://bit.ly/mapNhanhNhanh

Simplified Map