Kính thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi giá bán từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Quý khách có thể download bảng báo giá mới trên website của Nhanh Nhanh: https://nhanhnhanh-vn.com/vi/home/

Việc điều chỉnh giá của Nhanh Nhanh được thực hiện sáu tháng một lần. Các bản sửa đổi giá được thực hiện dựa trên các sự thay đổi từ phía nhà sản xuất.

Chúng tôi hiểu rằng việc thay đổi giá sẽ gây không ít phiền hà cho Quý khách, chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự cảm thông, chia sẻ của Quý khách cho tình hình khó khăn của chúng tôi hiện nay.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng.

©2022 QUICK QUICK CO.,LTD.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?